Waterschap Rivierenland realiseert samen met IBC SOLAR zonnepark met 7.200 zonnepanelen

IBC SOLAR heeft in drie maanden het Waterschap Rivierenland voorzien van een zonnepark bestaande uit 7.200 zonnepanelen. De Nederlandse waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en voeren mede daarom onder andere een duurzaam energiebeleid. Met dit zonnepark van 2,2MWp bij de rioolwaterzuivering Arnhem zet Waterschap Rivierenland een belangrijke stap in zijn duurzame ambities. IBC SOLAR zorgt als leverancier van het zonnepark voor de kwalitatieve toevoer van duurzame stroom, waar de lokale rioolwaterzuivering vanaf nu zijn energie uit kan putten.
 
Jort Blanksma, Projectleider Waterschap Rivierenland: “Na een Europese aanbesteding en op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft IBC SOLAR de opdracht gegund gekregen. IBC SOLAR heeft op een efficiënte manier het zonnepark bij Arnhem gerealiseerd, waarbij de opdrachtgever Waterschap Rivierenland terug kan kijken op een prettige en professionele samenwerking.”

Kwalitatieve zonnepanelen voor hoger rendement
Al enige jaren is in Nederland de markt voor zonne-energie volop in beweging, mede door de verduurzaming van de samenleving. Zonne-energie systemen bieden een eenvoudige eerste stap voor verduurzaming omdat ze gemakkelijk te plaatsen zijn, ze weinig onderhoud vereisen en ze kennen een relatief snel terugverdienmodel. De investering in zonne-energie middels zonnepanelen is tegenwoordig gemiddeld na enkele jaren al terugverdiend.
De kwaliteit van de zonne-energie systemen is hier echter van grote invloed op. Zonne-energie leverancier IBC SOLAR ziet er om die reden op toe dat Waterschap Rivierenland van de meest geavanceerde en hoogkwalitatieve zonnepanelen is voorzien, zodat de investering ook daadwerkelijk wordt terugverdiend.

Met de komst van het zonnepark zal er jaarlijks zo’n 1.900.000 KWh per jaar worden opgevangen. Dit aantal KWh kan worden vergeleken met de jaarlijkse toevoer stroom voor ongeveer 600 huishoudens.

Harold Salden, Salesmanager IBC SOLAR Nederland: “IBC SOLAR verspreidt wereldwijd zonne-energie technologieën om te streven naar het behoud van een leefbare omgeving, bescherming van ruwe grondstoffen en om zodoende op de lange termijn een duurzame, milieuvriendelijke en conflictvrije energievoorziening veilig te stellen. Hierbij staan ethische, kwalitatieve, verantwoordelijke en maatschappelijke waarden hoog in het vaandel. Met exact dezelfde raakvlakken is IBC SOLAR zeer verheugd samen met Waterschap Rivierenland dit project te hebben gerealiseerd. Het is een volgende stap naar een duurzame toekomst.”