Minister Kamp: Budget SDE+ voor 2017 verhoogd naar 12 miljard euro, opnieuw subsidie voor zonneboilers

Minister Kamp van Economische Zaken heeft bekendgemaakt dat de SDE+-regeling voor het jaar 2017 een verhoogd budget kent, te weten van 12 miljard euro. Er zijn opnieuw twee aanvraagrondes.
 
Het kabinet stelt een verplichtingenbudget open van 6 miljard euro in de voorjaarsronde SDE+ 2017. De voorjaarsronde zal lopen van 7 maart tot en met 30 maart 2017. In de najaar ronde wil het kabinet een zelfde bedrag van 6 miljard euro openstellen. Het kabinet neemt daarover een definitief besluit na de sluiting van de voorjaarsronde.

3 in plaats van 4 fases
Het aantal fases van het indienen van projecten gaat van vier naar drie fases. Met het verlagen van het maximumbasisbedrag van 0,15 euro per kilowattuur naar 0,13 euro per kilowattuur komt de vierde fase te vervallen. Deze verlaging weerspiegelt volgens Kamp de daling van de kosten van hernieuwbare energie over de lange termijn, een belangrijke ontwikkeling richting het doel van een koolstofarme energievoor-ziening.

ISDE-regeling
Voor kleine hernieuwbare warmteopties zoals zonneboilers wordt opnieuw de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) opengesteld met een budget van 70 miljoen euro. In de lopende jaargang van deze regeling is er tot en met 31 oktober 2016 voor 29,5 miljoen euro subsidie aangevraagd. Daarmee is 42,5 procent van de 70 miljoen euro budget geclaimd.)