Een groene toekomst voor Boonstra Transport B.V. in samenwerking met SunTricity B.V. en IBC SOLAR B.V.

Op 28 juli j.l is in samenwerking met SunTricity bij transport en logistiek dienstverlener Boonstra Transport in Haulerwijk een mooi zon-PV project van 1,5 MWp (ruim 4.500 panelen) afgerond.
 

Boonstra Transport
Boonstra zet al jaren in op verduurzaming, zoals: de eerste honderdprocent elektrische vrachtwagen van 44 ton in Nederland, verduurzaming van de gebouwen met verwarming door aardwarmte, een geheel vernieuwde werkplaats met vloerverwarming, overal LED-verlichting. 
Met de realisatie van de zon-PV installatie heeft Boonstra Transport een volgende stap gezet in de verduurzaming van haar bedrijfsprocessen.
 

Ook voor de omgeving
Op advies van SunTricity heeft Boonstra besloten om het beschikbare dakoppervlak maximaal te gebruiken. Hierdoor kon een systeem gerealiseerd worden, waarbij de opgewekte energie niet alleen voldoende is voor Boonstra zelf, maar er ook nog stroom voor ongeveer 350 huishoudens aan het stroomnet kan worden geleverd!
 

Projectfase
SunTricity heeft het project van idee tot oplevering ontwikkeld. Naast de financiële haalbaarheid en afstemming over de technische invulling met IBC SOLAR, heeft SunTricity ook zorggedragen voor de SDE+ beschikking, communicatie en afstemming met alle instanties die bij ontwikkeling en exploitatie een rol spelen. IBC SOLAR heeft het systeem ontworpen, alle systeemcomponenten geleverd en inclusief aansluiting op het stroomnet gerealiseerd. 
 

Exploitatie
Vanaf de oplevering blijven zowel IBC Solar als SunTricity bij de exploitatie betrokken.
IBC SOLAR draagt zorg voor Onderhoud en Monitoring en SunTricity neemt voor Boonstra het contractmanagement met IBC SOLAR, RVO, netbeheerder, energieleverancier, meetdienst  e.d. voor haar rekening, zodat Boonstra al haar aandacht kan richten op haar kernactiviteiten: transport en logistiek. 
 

SunTricity
Energie uit zonlicht is een prima vervanging voor fossiele brandstoffen. Ruimte om zonnepanelen neer te leggen is ook in het dichtbevolkte Nederland ruimschoots aanwezig. Denk aan alle daken op bedrijfspanden. Een ondernemer die zich vooral wil richten op zijn feitelijke bedrijfsvoering, hoeft zijn daken niet onbedekt te laten. SunTricity BV is gespecialiseerd in de exploitatie van dakruimte door hier zonnepanelen te plaatsen. SunTricity neemt in principe alle zaken rond de plaatsing en het gebruik van de zonnepanelen uit handen. De eigenaar van de dakruimte krijgt hiervoor een vergoeding. Maar andere exploitatiemodellen en altijd maatwerkoplossingen, zoals bij Boonstra Transport uit Haulerwijk zijn ook mogelijk.
Voor meer info: www.suntricity.eu